Styrelsen

Stiftelsens styrelse sköter de i stiftelselagen angivna uppgifterna. Styrelsen ansvarar för den årliga stipendieutdelningen och fattar på föredragning av ombudsmannen beslut om stipendierna.

Ordförande
Olli Ollila, Espoon sotaveteraanit ry

Vice ordförande
Jouni Mykkänen, Esbo stad

Medlemmar

Mira Kallio-Tavin, Aalto-universitetet
Jussi Kokkila, Espoon sotaveteraanit ry
Eino Luostarinen, Espoon sotaveteraanit ry
Mikko Perkko, Esbo stadsdelsföreningars förbund rf
Stefan Stenberg, Grankulla stad
Raija Vahasalo, Kyrkslätt kommun
Yrjö Viitasaari, Espoon sotaveteraanit ry

Ombudsman
EM Hannu Viitanen