Hallitus

Säätiön hallitus hoitaa säätiölain mukaiset tehtävät.  Hallitus vastaa vuotuisesta apurahojen jaosta (yleensä syyskuussa) ja tekee asiamiehen esityksestä  apurahapäätökset.

Puheenjohtaja
Olli Ollila, Espoon Sotaveteraanit ry

Varapuheenjohtaja
Jouni Mykkänen, Espoon kaupunki

Jäsenet

Tuija Koivu, Espoon Sotaveteraanit ry
Eino Luostarinen, Espoon sotaveteraanit ry
Mikko Perkko, Espoon kaupunginosayhdistysten liitto ry

Helena Sederholm, Aalto-yliopisto
Stefan Stenberg, Kauniaisten kaupunki
Raija Vahasalo, Kirkkonummen kunta
Hannu Viitanen, Espoon sotaveteraanit ry

Asiamies
Lauri Rämö