Stipendier

Stiftelsen delar ut stipendier och premier för syften som främjar ungdomars yrkeskompetens samt för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet.
Stipendierna som vanligtvis uppgår till 300-2 000 € är främst avsedda för personer i åldern 15-30 år som stöd för
• konstnärlig eller annan kulturell verksamhet
• yrkes- eller vetenskaplig fortbildning

Stiftelsen delar också ut stipendier för forskning som gäller förbättrande av seniorernas levnadsförhållanden. Vid valet av stipendiater betonas följande forskningsområden:
• främjande av seniorernas hälsa
• främjande av seniorernas sociala välbefinnande
• främjande av seniorernas möjligheter att bo kvar i sina hem

Stiftelsen beviljar dessutom stipendier för fortbildning som är relaterad till ung företagsamhet samt för forskning som syftar till att skapa och utveckla kreativt företagande som är anpassat till samhällets behov. Fondens kapital utökas kontinuerligt.

Stpipendieansökan:

espoonksaatio_apurahahakemus_web_se

ESBONEJDENS KULTURSTIFTELSE LEDIGANSLÅR STIPENDIER FÖR ÅR 2017

Esbonejdens kulturstiftelse rs verkar inom Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig och konstnärlig verksamhet samt forskning och fortbildning som höjer ungdomars yrkeskompetens. Stiftelsen lediganslår följande stipendier: 1. ungdomsstipendier för konstnärlig eller annan kulturell verksamhet samt för yrkes- eller vetenskaplig fortbildning 2. stipendier för forskning som syftar till att förbättra äldre personers levnadsför hållanden 3. stipendier till stöd för unga företagares fortsatta studier samt för forskning som gäller företagande. Ansökingar Närmare uppgifter om ansökningarna på www.espoonseudunkulttuurisaatio. fi/Stipendier. Ansökningarna ska per den 30.9.2017sändas via e-post till stiftelsens ombudsman Hannu Viitanen: hannu.viitanen@ kolumbus.fi. Eventuella frågor besvaras av ombudsmannen, tfn 040 533 8911. Stiftelsens styrelse meddelar per 31.10.2017 dem som beviljats stipendium.