Neuvottelukunta

Säätiön neuvottelukunta on hallituksen työtä tukeva neuvoa-antava työryhmä, joka edustaa säätiön perustajatahoja ja sidosryhmiä. Neuvottelukunta kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Neuvottelukuntaa informoidaan säätiön ajankohtaisista asioista. Kokouksissa keskustellaan säätiön toiminnasta ja kehittämisestä.

 

Puheenjohtaja
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja

Varapuheenjohtaja
Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja

Varapuheenjohtaja
Christoffer Masar, kaupunginjohtaja

Esko Aho, Johtaja
Heidi Backman, sivistystoimenjohtaja
Kaisamari Hintikka, piispa
Pilvi Kalhama, museonjohtaja
Maarit Kuikka, pääsihteeri
Marketta Kokkonen, kaupunkineuvos
Hannele Kujala, sivistystoimenjohtaja
Pekka Löyttyniemi, kaupunkineuvos
Markku Mannerkoski, professori
Juha Metso, perusturvajohtaja
Erkki Moisander, pääjohtaja
Matti Pursula, rehtori
Raija Riikkala, professori
Harri Rinta-Aho, rehtori
Merja Rytsy, rehtori
Jussi Salo, päätoimittaja
Sampo Suihko, kuntayhtymäjohtaja
Pekka Tuomisto, ministeri
Pertti Törmälä, rehtori
Jarmo Vaittinen, kansliapäällikkö
Jaakko Valtanen, kenraali
Juha Vilja, johtava intendentti