Suomeksi

Siirtääkseen sukupolvensa kokemusten ja elämäntyön arvoja ja saavutuksia perintönä tuleville sukupolville, perustivat Espoon sotaveteraanit toimintansa 40-vuotisjuhlavuonna v 1999 Espoon Seudun Kulttuurisäätiön. He halusivat toimenpiteellään osoittaa, että heidän käsityksensä mukaan pienen kansan vapauden- ja itsenäisyystahdon voima on sen korkeassa sivistyksessä ja omaleimaisessa kulttuurissa sekä ihmisten turvallisissa elämänolosuhteissa. Säätiön perustamisella sotaveteraanit halusivat myös osoittaa kiintymyksensä ja arvostuksensa kotiseuduilleen – Espoon ja Kauniaisten kaupungeille ja Kirkkonummen kunnalle.

Säätiön perustajina olivat myös Espoon ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen kunta, Teknillinen korkeakoulu ja Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto.

Kulttuurisäätiön tunnuksena on tammen lehvä, joka ilmentää Espoon seudun perinteistä jaloa puuta.

Tammenlehvä sitoo kulttuurisäätiön myös alueen veteraanisukupolveen joka on säätiön perustaja. Tunnuksen värit ilmentävät Espoon seudun merellistä rannikkoa ja alueen kaunista vehreätä maaseutua. Ylöspäin suuntautuvat kasvua kuvaavat lehden valkeat suonet antavat mielikuvan alueen keskeisestä urbaanista osasta, sen tiestöstä ja muista yhteyksistä. Lehden ”sormet” ja myös suonet puolestaan kuvaavat kolmea kuntaa. Tunnuksen on laatinut professori Kyösti Varis.