Medelanskaffning

Enligt stadgarna kan stiftelsen ta emot donationer och testamenten. Enligt skattestyrelsens beslut är donationer till stiftelsen avdragsgilla i donatorns beskattning.
Eventuella frågor besvaras av ombudsman Hannu Viitanen, tfn 040 533 8911 eller e-post hannu.viitanen@kolumbus.fi

Kontaktuppgifter
Stiftelsens adress
Esbonejdens Kulturstiftelse
c/o Hannu Viitanen
Missnebacken 9 A 2
02180 Esbo

Styrelsens ordförande
Olli Ollila
Tfn 040 500 2287, olli.ollila@hotmail.com
Ombudsman
EM Hannu Viitanen
Tfn 040 533 8911
Hannu.viitanen@kolumbus.fi