Tarkoitus ja toiminta

Espoon Seudun Kulttuurisäätiön tarkoituksena on isänmaallisen hengen ja kotiseudun henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistäminen sekä asukkaiden sosiaalisen vuorovaikutuksen vaaliminen ja kehittäminen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja tarkoituksiin, jotka edistävät nuorison ammattitaitoa, tieteellistä ja taiteellista toimintaa sekä tutkimustyötä ikääntyvien ihmisten
elämänolosuhteiden parantamiseksi. Se tukee muutenkin sellaista toimintaa, joka edistää kotiseudun kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä.

Säätiö vastaanottaa lahjoituksia, merkkipäivälahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

Säätiö perusti vuonna 2004 ”Aurora Karamzinin” rahaston tukemaan ikääntyvien elämänolosuhteiden parantamista edistävää tutkimusta. Rahaston kartuttaminen jatkuu.

Säätiö perusti vuonna 2004 myös ”Yleisrahaston”, jonka tarkoituksena on apurahoja ja palkintoja jakamalla tai muulla tavoin toimia säätiön tavoitteiden edistämiseksi tukemalla erityisesti nuorison koulutusta sekä tiedettä, taidetta ja tutkimusta sekä muuta kulttuuritoimintaa. Rahaston kartuttaminen jatkuu.

Säätiö perusti vuonna 2006 ”Yrittäjyyden rahaston”, jonka tarkoituksena
on apurahoja ja palkintoja jakamalla tukea erityisesti nuorten yrittäjyyteen liittyvää jatkokoulutusta sekä luovan yrittäjyyden edellytysten ja kehittämisen tutkimusta edistäen näin yrittäjyyden sopeutumista ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin. Rahaston kartuttaminen jatkuu.