Syfte och verksamhet

Stiftelsens mål är att främja fosterlandskänslan och den fysiska och psykiska välfärden i hembygden samt att slå vakt om och utveckla den sociala växelverkan mellan invånarna.

Stiftelsen förverkligar intentionerna genom att utdela stipendier och priser för ändamål som främjar ungdomars yrkeskunskap, vetenskaplig
och konstnärlig verksamhet samt forskning som syftar till att ge äldre bättre levnadsförhållanden. Stiftelsen stöder också verksamhet som främjar en allmän utveckling av kultur, vetenskap och konst.

Stiftelsens huvudssagliga uppgift är att samla medel samt att ta emot bl. donationer och testamenten.

Stiftelsen har grundat en fond, “Aurora Karamzin” – fonden, som stöd för forskning som utvecklar bättre levnadsförhållanden för äldre. Fonden utökas fortlöpande.

Stiftelsen har ochså grundat “Allmänna fonden” som genom att dela ut stipendier och pris eller på annat sätt i enlighet med stiftelsens stadgar skall stödja särskilt ungdomars utbildning samt vetenskap, konst och forskning och annan kulturverksamhet. Fonden utökas fortlöpande.