Stiftelsens delegation

Stiftelsens delegation är ett rådgivande organ som stöder styrelsens arbete. Delegationen representerar stiftelsens grundande instanser och intressentgrupper. Delegationen sam-manträder 1-2 gånger/år. Delegationen informeras om frågor som är aktuella för stiftelsen. Vid delegationens möten behandlas stiftelsens verksamhet och utveckling.

Ordförande
Jukka Mäkelä, stadsdirektör, Esbo

Vice ordförande
Virpi Sailas, kommundirektör, Kyrkslätt

Vice ordförande
Christoffer Masar, stadsdirektör, Grankulla

Medlemmar

Heidi Backman, utbildningsdirektör
Kaisamari Hintikka, biskop
Pilvi Kalhama, museumdirektör
Marketta Kokkonen, stadsråd
Hannele Kujala, bildningsdirektör
Pekka Löyttyniemi, stadsråd
Matti Pursula, rektor emeritus
Harri Rinta-Aho, direktör
Merja Rytsy, rektor
Jussi Salo, chefredaktör
Pertti Törmälä, rektor
Jarmo Vaittinen, kanslichef emeritus
Juha Vilja, ledande intendent