Stiftelsens delegation

Stiftelsens delegation är ett rådgivande organ som stöder styrelsens arbete. Delegationen representerar stiftelsens grundande instanser och intressentgrupper. Delegationen sam-manträder 1-2 gånger/år. Delegationen informeras om frågor som är aktuella för stiftelsen. Vid delegationens möten behandlas stiftelsens verksamhet och utveckling.

Ordförande
Jukka Mäkelä, stadsdirektör, Esbo

Vice ordförande
Tarmo Aarnio, kommundirektör, Kyrkslätt

Vice ordförande
Christoffer Masar, stadsdirektör, Grankulla

Medlemmar

Esko Aho, direktör
Heidi Backman, utbildningsdirektör
Kaisamari Hintikka, biskop
Pilvi Kalhama, museumdirektör
Marketta Kokkonen, stadsråd
Hannele Kujala, bildningsdirektör
Tapio Luoma, biskop
Pekka Löyttyniemi, stadsråd
Markku Mannerkoski, professor
Juha Metso, omsorgsdirektör
Erkki Moisander, chefdirektör
Matti Pursula, rektor
Raija Riikkala, professor
Harri Rinta-Aho, rektor
Merja Rytsy, rektor
Jussi Salo, chefredaktör
Sampo Suihko, kommunalgruppsdirektör
Pekka Tuomisto, minister
Pertti Törmälä, rektor
Jarmo Vaittinen, kanslichef
Jaakko Valtanen, general
Juha Vilja, ledande intendent