Styrelsen

Stiftelsens styrelse sköter de i stiftelselagen angivna uppgifterna. Styrelsen ansvarar för den årliga stipendieutdelningen och fattar på föredragning av ombudsmannen beslut om stipendierna.

Ordförande
Olli Ollila, Espoon sotaveteraanit ry

Vice ordförande
Jouni Mykkänen, Esbo stad

Medlemmar

Tuija Koivu, Espoon Sotaveteraanit ry

Eino Luostarinen, Espoon sotaveteraanit ry
Mikko Perkko, Esbo stadsdelsföreningars förbund rf

Helena Sederholm, Aalto universitetet
Stefan Stenberg, Grankulla stad
Raija Vahasalo, Kyrkslätt kommun
Hannu Viitanen, Espoon sotaveteraanit ry

Ombudsman
Lauri Rämö