Styrelsen

Stiftelsens styrelse sköter de i stiftelselagen angivna uppgifterna. Styrelsen ansvarar för den årliga stipendieutdelningen och fattar på föredragning av ombudsmannen beslut om stipendierna.

Ordförande
Olli Ollila, Espoon sotaveteraanit ry

Vice ordförande
Jouni Mykkänen, Esbo stad

Medlemmar

Tuija Koivu, Espoon Sotaveteraanit ryMikko Perkko, Esbo stadsdelsföreningars förbund rf

Helena Sederholm, Aalto universitetet
Stefan Stenberg, Grankulla stad

Sampo Suihko, Espoon Sotaveteraanit ry
Santtu Vainionpää, Kyrkslätt kommun
Hannu Viitanen, Espoon sotaveteraanit ry

Ombudsman
Sampo Suihko