Apurahat

Säätiö jakaa apurahoja ja palkintoja tarkoituksiin, jotka edistävät nuorison ammattitaitoa sekä tieteellistä ja taiteellista toimintaa. Apurahat kohdistetaan säätiön toimialueella (Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi) toimiville.

Apurahat on tarkoitettu annettavaksi lähinnä 15 – 30 vuotiaille nuorille tukena:
taide- ja muissa kulttuuritoiminnoissa sekä
tieteessä ja ammatillisissa jatko-opinnoissa.
Nämä apurahat ovat yleensä 300 – 2000 euron määräisiä.

Säätiö jakaa myös tutkimusapurahoja ikääntyvien ihmisten elämänolosuhteiden parantamista edistäviin tutkimuksiin. Valinnassa painotetaan seuraavia tutkimusalueita:

· ikääntyvän terveyden edistäminen,
· ikääntyvän sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja
· ikääntyvän kotona asumisen edistäminen.

Säätiö tukee myös apurahoja jakamalla nuorten yrittäjyyteen liittyvää jatkokoulutusta sekä luovan yrittäjyyden edellytysten ja kehittämisen tutkimusta edistäen näin yrittäjyyden sopeutumista ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin.

Säätiön apurahat julistetaan vuosittain haettaviksi paikallislehdissä loppukesästä..

Oheisena apurahojen hakemuskaavake PDF-muodossa.